John Lennons horoskop

John Lennon har et litt uvanlig og sjeldent horoskop, akkurat som personen selv. Alle hans planeter, unntatt Månen og Merkur, befinner seg under horisonten.

Tekst: Christian Paaske, astrolog

John Lennon ble født 9. oktober 1940, klokken 18.30 i Liverpool, England. Denne artikkelen er en tolkning av hans horoskop.

Første til sjette hus representerer de mer personlige husene, og sjuende til tolvte hus er mer relasjons- og samfunnsorientert. Det tyder på at John Lennon var en nokså privat person, på tross av sin store berømmelse. Han likte seg best på hjemmebane, vernet om privalivet og pleide sitt indre liv. Månen i ellevte hus, som står for venner, fellesskap og samfunnsidealer, viser hans offentlige rolle. Han hadde et aktivt liv på musikkscenenen, men han trengte mest tid for seg selv, sin partner og familien.

Både nordlig og vestlig hemisfæredominans tyder på uavklarte tema fra barndommen, i tillegg til at han prøvde å tilfredsstille andre for å få aksept for seg selv.

John Lennon er balansert mellom innadvendte og utadvendte tegn, med en svak dominans av de utadvendte. Det viser et tilstrekkelig eksponeringsbehov til å fungere på scenen og evnen til å trekke seg tilbake for mer indre og kreativt arbeid.

Lite ild og vann

Med unntak av Pluto har Lennon ingen planeter i ild. Fravær av et element er av stor betydning. Det bør i så tilfelle undersøkes om det finnes kompenserende faktorer.

Ascendanten i Væren veier opp, og tilsvarende med Pluto i Løven, begge ildtegn. Planeter i ildhusene, første, femte og niende hus, vil også kunne veie opp og gi en indirekte ildinnflytelse. Jupiter, Saturn og Uranus i første hus og Pluto i femte hus er en slik innflytelse.

En person uten ild vil ofte ha problemer med å ta initiativ, engasjere seg og finne noe å brenne for. Han vil være avhengig av å finne andre som kan tenne denne gnisten og inspirere til handling. Takket være de kompenserende faktorene er dette neppe noe poeng, men ildfullhet var nok ikke Lennons sterke side. Han var mer en lytter, tenker og interessert i å utvikle sine egne ideer fremfor å blåse i trompeten til enhver tid.

Med kun én planet i vannelementet blir han heller ikke noe utpreget følelsesmenneske, men med Merkur i Skorpionen får han likevel sin dose av dype følelser. Dette viser at sårhet, lengsel, opprør, aggresjon og intensitet kom for en dag i Lennon, hvor mye har røtter i Merkurs plassering.

Luft og jord dominerer

Med både Solen og Mars i Vekten og Månen i Vannmannen er luft det dominerende elementet. Det gjør at han trivdes i tankenes verden, elsket ideer, var en god lytter og filosof som fløy gjennom verden i en luftballong. «Imagine» er kanskje den mest kjente Lennon-sangen av dem alle, og teksten «You may say that I am a dreamer, but I am not the only one» er passende for en person hvor tankene er det som beveger ham.

Med mye luft hjelper det å ha planeter i jordtegn. Det har Lennon til fulle, og poengmessig står jordelementet like sterkt som luftelementet. Det sikrer en viss bakkekontakt og bidrar til å utvikle disiplin og utholdenhet. Det første bandet han startet, som var forløperen til The Beatles, kalte han The Quarrymen. Det betyr steinbrytere og viser noe av kontakten til det fysiske og jordiske. Det viser også at han i tillegg til å være en inspirert kunstner la mye hardt arbeid, masse øving og disiplin til grunn for sin berømmelse.

Dominans av den faste kvaliteten viser også til utholdenhet, stahet og en som holder fast ved sine ambisjoner, planer og idealer. Lennon var en aktiv samfunnskritiker og opprettholdt visjonen om en kjærlighetsfull og friere verden. Han forsøkte å bevare fornuften i en gal verden.

Leder med handlekraft

John Lennon har også en sterk tilstedeværelse av kardinale tegn, som er noe av innflytelsen som gjør ham til en leder og initiativtaker med handlekraft. I The Beatles var han bandets leder, selv om konfliktene rundt makt og lederskap med Paul McCartney var legendariske.

Paul har til sammenligning 2 poeng i kardinaltegn, 6 poeng i faste tegn og 14 poeng i bevegelige tegn. Energimessig er John langt mer kardinal, styrende og den naturlige leder for gruppen. Lennon inntok en lederposisjon langt ut over The Bealtes. Han ble et symbol og en lederskikkelse for en hel generasjon, sentral i antikrigsbevegelsen og startet en fredsbølge på 1970-tallet, mye i kraft av sangen «Give Peace a Chance». Det var ikke uten grunn at han ble myrdet.

Sol i Vekten

John Lennon har Solen i Vekten. Det gjør at han søker balanse, er estetisk anlagt, tiltrukket av kunst, skjønnhet, fred og harmoni. Han er sosial, fokusert på andres velferd og han kan ikke glede seg hvis han vet at andre lider. Vekten har den sjeldne egenskapen å kunne lytte til andre, høre deres synspunkter og prøve å skape kompromisser og syntese for felles forståelse.

En skal likevel ikke glemme at Vekten er et kardinaltegn. Det kan være mer styrke i å vende det andre kinnet til og være pasifist enn mange tror. Gandhi var Vekt og eksemplifiserte hvordan en slik styrke bekjempet engelskmennene og datidens største militærmakt i frigjøringen av India. De mer provoserende og opprørske sidene ved Lennon er også en side av Vekten hvor de kan være handlekraftige og direkte når det trengs. Han misliker sterkt urettferdighet og kan bli hardtslående for å avsløre falskhet, hykleri og løgner. Han er ærlig, oppriktig og genuint interessert i sannhet.

Original og visjonær

Månen i Vannmannen gjør ham tiltrukket av utradisjonelle og radikale ideer. Her får rebellen og radikaleren utfolde seg. Det gjør ham visjonær med tanker om å bidra til å skape en bedre verden.

Vannmannen er ofte intelligent med evne til strukturert og logisk tenkning. Kombinert med Lennons kreativitet åpnet det for en tankeverden med stor spennvidde og ofte originale uttrykk. Det er en tendens til å intellektualisere følelser og innta et fugleperspektiv på livet. Stahet, arroganse og bedrevitenhet er noe av medaljens bakside. Lennon trivdes med å være outsider, eksentrisk og en opprører mot det bestående.

Frisk og freidig

Ascendanten i Væren gav Lennon evnen til å stikke hodet fram og alltid være på offensiven. I bilder av Beatles-gutta på tur, for eksempel idet de stiger ut av flyet for første gang i USA, ser alle de andre litt beklemte ut over den store begivenheten, men John utstrålte alltid at han mestret situasjonen. Han så ut til å føle seg i sentrum uansett hvor han var. Verden kretset om ham, og han oppførte seg som midtpunktet.

Noe friskt og freidig følger med Væren, men også en viss naivitet, selvopptatthet og hensynsløshet overfor mer sarte sjeler. Han fikk store problemer da han uttalte at The Beatles var blitt mer populære enn Jesus. En provoserende uttalelse ikke alle var klar for. Lennon var en kriger og kjempet mange slag. Det var konflikter innad i bandet, en langvarig strid med immigrasjonsmyndighetene i USA og en jevnlig kamp mot hans indre demoner, rusavhengighet, virkelighetsflukt og uavklærte følelser overfor sin mor.

En må se Solen i Vekten, Månen i Vannmannen og Ascendanten i Væren i en helhet. Slik danner en et bilde, en følelse og fornemmelse av noen av de meste karaktistiske sidene ved John Lennon.

 

Facebook Comments Box

Kort om oss

Velkommen til nettsidene for magasinet Medium. MittMedium.no er stedet hvor du får lese spennende artikler som vedrører spiritualitet, astrologi og helse, og hvor alternativt interesserte kan møtes.

facebook twitter Rss

Her finner du oss!

Kontaktinformasjon

SanaVia AS
Hoffsveien 1A
0275 Oslo, Norway

Tlf.: 46 00 48 00
post@mediumforlag.no

Abonnementsservice: 
medium@aboservice.no
Tlf.: 815 50 045

Annonser: 
Heidi Ring
heidi@mediumforlag.no
Tlf.: 46 00 46 51

Facebook-siden 
Facebook-gruppen