Tolkning av horoskoper

Gjennom de åtte tidligere leksjonene i Mediums astrologiskole er grunnlaget lagt for å komme i gang med essensen av astrologi. Det er å trekke mening ut av horoskopet, eller den edle kunsten å tolke et horoskop.

 

Astrologiskolen leksjon 9, del 1 av 2: Tolkning – den levende astrologien

 

Tekst: Christian Paaske

Det råder en utbredt tolkningvegring selv blant personer som har studert og lest astrologi i lang tid. Nå er tiden kommet for å kaste seg ut på dypt vann og omsette kunnskapene til praksis. Øvelse gjør mester. Det krever trening. Etter hvert vil du kunne lese et horoskop som det skulle være en avis.

Denne leksjonen om tolkning er delt i to deler, og den siste delen blir publisert i høst på Mittmedium.no

Horoskopet er en helhet

Horoskopet er et bilde komponert av en lang rekke symboler: 12 stjernetegn, 10 planeter, 12 hus og 8 aspekter. Dette er de fire astrologiske byggesteinene og utgjør det astrologiske «alfabetet». Å lese en bok er en lineær prosess hvor informasjonen utfolder seg side for side etter hvert som man leser seg gjennom boken. Å lese et horoskop er en helhetlig prosess hvor all informasjonen presenteres på en gang.

Øynene ser verden gjennom punkter, og vi fokuserer på omgivelsene i små utvalgte områder av gangen. Når du ser på et ansikt, tror du at du ser på hele ansiktet på en gang, men faktisk skifter du fokus hele tiden og ser bare på deler av det. Slik er det også når du har et horoskop foran deg.

Metoden for å tolke et horoskop består derfor i å dele det opp i konsenterte biter og tolke dem hver for seg. Problemet med dette er at det raskt gir et stort overskudd av informasjon, ofte med motstridene opplysninger. Kunsten er å tolke enkeltdelene i lys av helheten. Det handler om å se hovedtema, den indre logikken og den levende personen i horoskopet, i den grad det dreier seg om et fødselshoroskop.

Det vil alltid være mye i horoskopet du ikke umiddelbart forstår eller ikke kan si noe om. Her er det en grei regel – konsentrer deg om det du kan si noe om, og glem det du ikke kan si noe om.

Horoskophjulet

Det finnes mange variasjoner av horoskopbilder eller horoskophjul. Det finnes ikke ett standardhoroskophjul alle astrologer er enige om.

I før-datatid ble horoskopene tegnet for hånd og astrologer tegnet dem på sin måte ut fra egne personlige preferanser. I dag er det datamaskinen som sender det ferdige horoskopet til printeren, enten med ferdiginnstilte horoskophjul eller med muligheter for eget design.

De mer avanserte astrologiske dataprogrammene som Solar Fire, Kepler og andre gir rike muligheter for å lage dine egne personlige horoskophjul nøyaktig slik du vil ha dem. Når en blir mer avansert, vil en også gjøre en rekke innstillinger i programmet og skreddersy horoskophjulet etter eget behov, velge hussystem, størrelsen på orber, hvilke aspekter som skal være med, farger og så videre.

Teknikk eller intuisjon

Horoskoptolkning består av en kombinasjon av kunnskap og intuisjon med omtrent like deler av hver. Det krever en egen tenkemåte. Begge hjernehalvdelene må tas i bruk.

Logikk, fornuft og rasjonell tenkning må spille på lag med evnen til å tolke symboler, se helheten og skape orden ut av tilsynelatende kaos. Det er ikke nok å være synsk for å tolke et horoskop. Det er heller ikke nok å kunne utenat hundrevis av astrologibøker. Det er i syntesen mellom fornuft og intuisjon at de gode tolkningene oppstår. En god astrolog har evnen til å se oksygen og hydrogen og dermed vann.

La horoskopet og symbolene snakke til deg. Symboler er i motsetning til tegn ubegrensede i sitt innhold. Et trafikkskilt betyr bare én ting, mens symboler som sol, måne, sirkel, kors eller hjerte rommer i prinsippet en verden av mening ut fra øynene som ser og hvordan de speiles i bevisstheten. Det er den store forskjellen mellom å lese en bok og tolke et horoskop. Alfabetet og bokstavene er et tegnspråk, mens astrologi er et symbolspråk.

De tekniske astrologiske kunnskapene er grunnlaget som tar deg et langt stykke på vei, men for å komme i mål med gode tolkninger må en uvikle evnen til fordypelse i de astrologiske symbolene.

Mange astrologer er stadig på jakt etter nye teknikker. De leter etter den magiske og fullkomne formelen som knekker koden i alle horoskoper en gang for alle. Det er ingen gryte med gull ved enden av regnbuen. Veien til bedre tolkinger er å gå dypere i hva du allerede kan om stjernetegnene og planetene, som er de grunnleggende symbolene. Forstå dem bedre og du blir en god astrolog.

Noen horoskoper er lettere å tolke enn andre. Men det er ingen snarveier inn i horoskopet. Det er en kunst, og en kan ofte føle den samme frustrasjonen en kunstmaler har overfor et blankt lerret, eller en forfatter har overfor en blank skjerm.

 

Følg en metode

Det finnes ingen standardoppskrift på horoskoptolkning, og det er mange veier inn. Her presenteres en metode du kan følge inntil du finner din egen. Det er litt som musikk. Du må kunne noter, spille skikkelig og beherske instrumentet før du kan improvisere.

 

1) Overblikk, en intuitiv rundreise

I møte med et nytt horoskop kan det være greit å danne seg et overblikk. La øynene bevege seg rundt i horoskopet for å se hva som fanger oppmerksomheten. En kjenner igjen bestemte mønstre, ser hva som er uvanlig og hva som peker seg ut.

Gjør små mentale notater, prøv å få fatt i «stemningen» i horoskopet og hvilke hovedtema som spiller seg ut. Gå gjerne inn i enkelte områder mer detaljert, men uten å gå altfor mye i dybden. Det er litt som en ouverture i et musikkstykke eller en trailer til en film. En leter etter høydepunkter og prøver å gripe noe av det mest vesentlige.

Dette vil utvikle seg med erfaring. Etter hvert som din astrologiske kunnskap øker og du blir vant til å lese horoskoper, blir dette trinnet stadig lettere, selv om det i begynnelsen nok er det vanskeligste.

 

2) Hemisfæredominans

Horoskophjulet har fire himmelretninger eller hemisfærer:

Ascendanten: øst

MC: syd

Descendanten: vest

IC: nord

Oftest vil ett eller to av disse områdene ha en større konsentrasjon av planeter enn de andre. Det tyder på generelle livsområder hvor personen har sitt fokus og livsutfoldelse. Dette er malt med en bred pensel. Det er mange modifiserende faktorer, men kort fortalt betyr dette:

Øst: Behov for å forstå seg selv, skape identitet og selvbeskyttelse. En person som ofte uttrykker seg tydelig og har et stort personlig markeringsbehov.

Nord: Uavklarte tema i barndom, oppvekst og familie. En henger fast i fortiden, og særlig foreldredynamiken har satt kraftige spor av forsvarsmønstre og indre spenninger.

Vest: Tilsidesetter seg selv til fordel for andre. Å gi oppmerksomhet til andre er et skjult motiv for å få noe av oppmerksomheten tilbake mot seg selv. Ubevisst manipulerer de andre for å sette seg selv i sentrum. De vil ofte tiltrekkes av personer de har noe å lære av, på godt og vondt.

Syd: Et offer for omstendighetene og en kasteball for omgivelsene. Ting bare skjer, og det er viktig å ta personlig kontroll over omverdenen. Dette er ofte en person som markerer seg sterkt i det offentlige rom. For å kompensere for indre usikkerhet utvikler personen motsatte kvaliteter.

 

3) Polariteter, elementer og kvaliteter

Trente astrologiske øyne kan raskt se om det er balanse eller over- og underskudd av utavendte eller innadvendte tegn, elementer og kvaliteter.

Av elementene er det ild, jord, luft og vann. Av kvalitetene er det kardinal, fast og bevegelig. Alle ild- og lufttegnene er utadvendte, maskuline eller positive. Alle jord- og vanntegnene er innadvendte, feminine eller negative.

Begynneren bør lage seg et lite skjema og telle poeng, og bruke formelen 3-2-1. Det vil si 3 poeng for Sol, Måne og Ascendant. 2 poeng gis for de resterende personlige planetene Merkur, Mars og Venus, og 3 for de sosiale planetene Jupiter og Saturn. De transpersonlige planetene Uranus, Neptun og Pluto gis 1 poeng.

 

4) Sol, Måne og Ascendant

Dette er «hovedoverskriftene» i horoskopet og uttrykker personens tre mest sentrale sider. Solen er den overordnede livskraften og setter i de fleste tilfeller mest preg på personen. Husplassering og aspekter til andre planeter spiller også inn. Det er derfor individuelt hvor stor rolle Solen får spille i den enkeltes liv.

Men hvis en person presses opp i et hjørne og må kjempe for sin overlevelse, vil det alltid være soltegnet som kommer ut med full kraft. Ikke alle har like god kontakt med sin indre livskraft. Astrologien kan hjelpe dem å komme mer i kontakt med seg selv.

Månen viser det personen har behov for, trives med, forholdet til mor og hva som føles hjemlig og trygt. Det viser personens mer ubevisste natur, hvordan en speiler og projiserer seg over på andre i mangel av bevissthet om seg selv. For berømte personer viser Månen forholdet de har til publikum. For kongelige er det forholdet de har til folket.

Ascendanten er «brillene» personer ser verden gjennom. Det er slik en presenterer seg for omverdenen, ens ytre rolle og slik en oppfører seg i nye situasjoner. Straks en er blitt litt mer husvarm, trer oftest soltegnet og Månen tydeligere fram, men ikke alltid. Alle disse tre kreftene kan variere fra person til person. Noen kan være typiske for sitt stjernetegn.

De som lever mer ubevisst, lever mer ut fra Månen. For å forstå barn er det viktig å se på Månen. De er mer ubevisste om seg selv og lever derfra mer ut fra den siden av psyken. Andre kan igjen være mer preget av Ascendanten. Skal en gjette en persons stjernetegn, er det ofte Ascendanten en ser. Men skinnet bedrar og en kan gjette feil.

For å gjette en persons stjernetegn bør en stille inn på atmosfæren, stemningen og energien personen utstråler. Da trenger en dypere og kommer i kontakt med livsenergien. Begynn med å dele det inn i elementene, og velg så ett av de tre tegnene i elementet.

Med 12 ulike plasseringer for både Solen og Månen gir det 144 kombinasjoner.

Det finnes bøker eller datahoroskoper hvor man kan lese ulike tolkninger for Solen i Vekten, Månen i Vannmannen, Solen i 6. hus, Månen i 11. hus og så videre. Det finnes tolkninger for Sol–Måne-kombinasjonene, men ikke for kombinasjonene av Solen, Månen og Ascendanten. Det gir 1728 kombinasjoner, så her vil du være på egen hånd. Å lese andres tolkninger kan være både lærerikt og inspirerende, men prøv å la symbolene snakke til deg og lag dine egne tolkninger.

 

Tidligere artikler i astrologiskolen: 

Astrologiskolen del 1: Horoskopets indre dynamikk

Astrologiskolen del 2: Sol og Måne − et speilbilde av oss selv

Astrologiskolen del 3: Planetene: Bli kjent med deg selv

Astrologiskolen del 4: Finn din livsoppgave gjennom stjernetegnene

Astrologiskolen del 5: Få sjelen til å blomstre – finn din livsarena

Astrologiskolen del 6: Aspektene er nøkkelen til dine livstema

Astrologiskolen del 7: Oppdag dine svake og sterke sider. Den indre dynamikken i horoskopet

Astrologiskolen del 8: Oppdag dine tidligere liv!

 

Facebook Comments Box

Kort om oss

Velkommen til nettsidene for magasinet Medium. MittMedium.no er stedet hvor du får lese spennende artikler som vedrører spiritualitet, astrologi og helse, og hvor alternativt interesserte kan møtes.

facebook twitter Rss

Her finner du oss!

Kontaktinformasjon

SanaVia AS
Hoffsveien 1A
0275 Oslo, Norway

Tlf.: 46 00 48 00
post@mediumforlag.no

Abonnementsservice: 
medium@aboservice.no
Tlf.: 815 50 045

Annonser: 
Heidi Ring
heidi@mediumforlag.no
Tlf.: 46 00 46 51

Facebook-siden 
Facebook-gruppen